середа, 5 травня 2021 р.

 


Педагогіка вищої школи

Я навчаюсь на другому курсі аспірантури в Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди за спеціальністю 033 - філософія. Педагогіка вищої школи одна з обов'язкових навчальних дисциплін в цьому навчальному році, для мене вона має особливо важливе значення, дякуючи тісним міждисциплінарним зв'язкам з філософією та культурологією. 

Знання з вказаної дисципліни допомагають в моїх спробах аналізу соціальних явищ та процесів, ціннісних смислів актуальних для вищої освіти на початку 21 століття. Особливо запам'яталися лекції в яких розкривається загальносвітовий контекст розвитку ідеї вищої університетської освіти, що сприяє в роботі над моїм дисертаційним дослідженням.

Також хочу відзначити, що не дивлячись на труднощі пов'язані з карантином, Зеленська Людмила Дмитрівна досить вдало і зручно організувала навчання в дистанційному форматі, проводячи онлайн-лекції та семінарські завдання. Викладання навчальної дисципліни “Педагогіка вищої школи” відбувається із використанням платформи дистанційного навчання Moodle, де викладені тексти лекцій, презентації, матеріали для підготовки до семінарських завдань.

Я б хотіла висловити слова вдячності Зеленській Людмилі Дмитрівні за цікаві і грунтовні лекції, семінарські заняття, маю надію, що набуті знання допоможуть мені не лише під час навчання в аспірантурі, а й в майбутній професії викладача.